SocialePermacultuur

Roots, Centrum voor Duurzame Landbouw concept

Specifiek SchalkhaarAlgemeenDocumentaires
Roots, Centrum voor Duurzame Landbouw in Schalkhaar is opgezet op basis van de uitgangspunten voor een permacultuur tuinbouwbedrijf. Uiteindelijk gaat het er bij dit concept om om met een groep van mensen een duurzame en zelfvoorzienende gemeenschapsvorm op te bouwen. Deze gemeenschap heeft een sterk ontwikkeld ecologisch bewustzijn en kiest er bewust voor om kennis te ontwikkelen en ruimte te geven aan de ontwikkeling van sociale en intuïtieve vaardigheden. In een duurzame gemeenschap komt een natuurlijke samenwerking tussen mens, dier en de natuur tot stand.
Tekening2

Bill Mollison is de bedenker van het Permacultuur concept. Hij ontwikkelde de ideeën over Permacultuur omdat dit “de enige juiste” oplossing is als antwoord op de problemen met de huidige landbouw en monocultuur. Permacultuur is een ontwerpconcept waarin de onderlinge samenhang van alle elementen die in de natuur voorkomen centraal staat. I.p.v. te strijden tegen de natuur met pesticiden en het met veel energie aanvullen van de natuur (kunstmest) wordt het maximale uit de natuur zelf gehaald.

Maar permacultuur is ook meer dan dat. De mens, als onnadenkend element in ecologische systemen, wordt gevraagd om zijn positie te herzien. Te werken aan een manier waarin de leefomgeving van de mens en de natuur één geheel kunnen vormen. Een andere kijk op de maatschappij waarin de bestaande economische wetten en de mogelijkheden om de natuur te beleven sterk onder druk staan. Het is tijd om anders te gaan denken, leefomgevingen te ontwikkelen die duurzaam zijn en waarin de mens vanuit het hart deelneemt in plaats vanuit puur economische motieven.